Nyheter

Svensk konsumtion skövlar regnskogen

80 procent av alla utsläpp av farliga kemikalier kopplat till svensk konsumtion sker i andra länder, visar ny beräkningsmodell.

181101_konsumtion-skövlar-regnskog

Tidigare har man inte haft koll på det här, säger Martin Persson, forskare vid Chalmers tekniska högskola.

Den nya beräkningsmodell kallas för PRINCE, Policy Relevant Indicators for Consumption and Environment, och presenteras i en rapport beställd av Naturvårdsverket och är framtagen av bland andra KTH, Chalmers, norska NTNU, TNO, Stockholm Environment Institute, Leiden University och SCB.

– De stora koldioxidutsläppen från avskogning som påverkas av svensk konsumtion orsakas framför allt av palmolja från Sydostasien och nötkött som importeras från Latinamerika, främst Brasilien, säger Martin Persson och fortsätter:

Tidigare har man inte haft koll på hur svensk konsumtion, eller konsumtion i andra länder påverkar skog i tropikerna.

Resultaten i rapporten visar bland annat att 65 procent av alla utsläpp av växthusgaser kopplad till svensk konsumtion sker i utlandet.

Vi har ett mål som kallas generationsmålet som säger att vi inte bara ska minska miljöpåverkan i Sverige, utan även miljöpåverkan i resten av världen, säger Martin Persson.

Han berättar att det hittills inte funnits någon bra metod för att följa upp det här målet, men att det i och med den här rapporten nu finns ett sätt att göra just det. Och beräkningsmodellen tar inte bara hänsyn till utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar, den gör det möjligt att undersöka mycket annat som tidigare varit svårare att uppskatta.

Till exempel går det att beräkna kemikalieanvändning och utsläpp i samband med den skogsskövling som konsumtionen i Sverige tydligt bidrar till. Det går att se att nästan 80 procent av alla utsläpp av farliga kemikalier kopplade till svensk konsumtion sker i utlandet. Och över 80 procent av allt färskvatten som krävs för att framställa det vi konsumerar i Sverige förbrukas i andra länder.

Det viktiga med den här rapporten är att vi har utvecklat metoder för hur svensk konsumtion påverkar miljön, inte bara i Sverige, utan även i resten av världen också, säger Martin Persson.

Källa: Sveriges Radio

Hör inslaget här!

Taggat , , , ,