Det behövs stark lagstiftning med tydliga kemikaliekrav för att återvinningen av material ska kunna öka på ett säkert sätt. Det konstaterar Kemikalieinspektionen i en rapport om giftfria och resurseffektiva kretslopp, som överlämnades till regeringen den 20 juni.

160627_soptipp-690x460Återvinningen av material behöver öka på ett sätt som är säkert för både hälsa och miljö. Förebyggande kemikalielagstiftning är en förutsättning för att vi ska uppnå giftfria och resurseffektiva kretslopp, säger Amelie Pedersen, projektledare för regeringsuppdraget vid Kemikalieinspektionen.

Rapporten är Kemikalieinspektionens svar på ett uppdrag från regeringen om att ta fram en strategi för att främja giftfria och resurseffektiva kretslopp i EU och internationellt inom kemikalielagstiftningen. I rapporten betonar Kemikalieinspektionen bland annat att avfallslagarna och kemikalielagarna behöver utvecklas parallellt för att återvinningen av material ska kunna öka utan att farliga kemiska ämnen cirkulerar i kretsloppet.

Stark kemikalielagstiftning bidrar till att återvunnet material är konkurrenskraftigt på marknaden. Vi behöver också fler frivilliga initiativ och företag som går före och hittar nya hållbara lösningar, säger Amelie Pedersen.

I rapporten slår Kemikalieinspektionen också fast att kunskaperna om kemiska ämnens egenskaper behöver bli bättre i alla led, även i den internationella handeln. En slutsats är att det är viktigt att information om kemiska ämnen följer med produkter genom hela livscykeln, från att de formges tills de återvinns eller skrotas. Detta ökar förutsättningarna för att återvinning av material och hantering av avfall kan ske på ett säkert sätt.

Kunskaper om kemiska ämnens egenskaper är grunden för en säker hantering. Särskilt farliga ämnen ska så långt som möjligt fasas ut ur kretsloppen, avslutar Amelie Pedersen.

Källa: Recyclingnet.se

Etiketter: , , , Last modified: 27 juni, 2016