Stadsträden gör mycket gott för oss människor. De skapar syret vi andas, reglerar klimatet och renar vatten och luft. ”Det är 70 procent mindre luftföroreningar vid en allégata än på en gata utan träd”, säger Johan Colding, systemekolog vid Stockholm Resilience Centre.

160627_NY_träd_townhouses_gata_the-villageI New York har man räknat ut att stadens nära 600.000 stadsträd är värda 122 miljoner dollar i form av förbättrad luft, sparad energi, absorberad koldioxid, motverkan av översvämningar och höjda fastighetsvärden.

Träden förser oss med en rad gratis ekosystemtjänster såsom att producera syre. Ett träd avger lika mycket syre som en människa behöver. Samtidigt binder de koldioxid och tar bort föroreningar från luft och vatten.

Träd påverkar även klimatet positivt genom att ta hand om regnvatten, dämpa vindar och sänka temperaturen under varma årstider.

160627_Johan_Colding_StadsträdSen har vi så klart alla mjuka värden i form av förbättrad hälsa, ökat välbefinnande och minskade stressnivåer som träd och grönområden ger oss, för att inte tala om alla lärdomar och upplevelser träden ger våra barn, säger Johan Colding.

Ett fullvuxet träd kan ta upp 3,5 kilo väg-, däck- och avgaspartiklar per år. En del föroreningar tar trädet upp genom bladen och en del fastnar på trädets stam och blad och sköljs senare bort med regnet. Mätningar som gjorts visar att det är 70 procent mindre luftföroreningar vid en allégata än på en gata utan träd

Dock är luftföroreningarna även skadliga för träden. De kan påverka trädets tillväxt negativt och hämma fotosyntesen. Dessutom står gatuträden ofta i kompakt och näringsfattig jord under en tät markyta vilket gör att varken syre eller vatten kan tränga ner till trädrötterna.

Att det är svalt under ett träd en varm dag beror inte främst på dess skugga. Istället omvandlar trädet värmeenergi för att kunna ”svettas ut” vattenånga genom bladen. Omkring 500 liter per dag.

Trafikkontoret i Stockholm arbetar med att rädda döende träd genom att öppna upp kring dem och skapa en bättre växtmiljö. Man bygger nya växtbäddar med så kallade skelettjordar. Marken grävs ut och utrymmet fylls av stor granitskärv blandat med jord.

Det ger både en hållbar konstruktion samtidigt som träden får utrymme för sina rötter. Genom dagbrunnar får de tillgång till både syre och vatten. Hittills har man räddat omkring 2.000 träd på detta sätt.

Läs mer…

Källor: Miljö Online och Svd

 

Etiketter: , , , , , , , Last modified: 27 juni, 2016