Nyheter

Plastindustrin läcker mikroplaster rakt ut i havet

Miljontals mikroplastpartiklar, så kallade plastpellets, som används som råmaterial inom plastindustrin, läcker ut i miljön från plastindustrierna i Stenungssund.

180216_hav_plast_handI en nyligen publicerad studie undersökte forskarna spridningen av plastpellets och såg då att dessa fastnar utmed närliggande stränder, i fjorden och den närbelägna skärgården. Pellets hittas dessutom ofta i maginnehåll hos sjöfågel som äter från havsytan, till exempel stormfågel.

För att bättre förstå hur plastpellets hamnar i miljön har vi dokumenterat, mätt och beräknat pelletsflöden via vattendrag ut från produktions- och distributionsanläggningar i Stenungssund, säger Martin Hassellöv, professor vid Göteborgs universitet.

Forskargruppens beräkningar visar att kontinuerligt läckage leder till att mellan 3 och 36 miljoner plastpellets sprids ut från Stenungssunds produktionsområde varje år.

Existerande regelverk borde förhindra läckage

Lena-Gipperth-GU-havDen svenska miljöbalkens hänsynsregler ska förhindra att stora mängder pellets läcker ut, särskilt i områden som det kring Orust och Tjörn där det finns flera naturskyddsområden, säger Lena Gipperth, professor i miljörätt.

Det finns flera internationella överenskommelser, EU-rätt och svenska lagar som syftar till att förhindra den här sortens plastspill. Men studien visar att de gällande regelverken inte har tillämpats, något som kan bero på bristande tillsynsrutiner och kontrollprogram.

Åtgärder nödvändiga

Forskarna menar nu att det är nödvändigt att myndigheterna på allvar tar tag i och börjar kontrollera utsläppen.

Det är som när man letar svamp. Först ser man den inte. Men när man väl börjar se plasten längs stränderna inser man att den är överallt. Det är skrämmande, säger Lena Gipperth.

Läs mer på Göteborgs Universitets webb…

Läs mer på SVT:s webb…

Källa: Miljö Online och Göteborgs Universitet

Taggat , ,