Nyheter

IPCC ger ut handbok för att kommunicera klimatfrågor

FN:s klimatpanel IPCC har tagit fram en ny handbok med tips för att kommunicera klimatfrågor. Handboken utgår från sex principer för effektiv kommunikation och ger många praktiska tips och exempel på fallstudier. Den vänder sig till IPCC-forskare men kan användas av forskare i allmänhet eller verksamma inom klimatområdet, som behöver vägledning för hur man kommunicerar om klimatfrågan.

Bland de råd som förmedlas i handboken är att när man kommunicerar om klimatfrågor, bör man koncentrera sig på det handfasta och konkreta som relaterar till människors vardag. Undvik det abstrakta och teoretiska, exempelvis om globala genomsnittstemperaturmål och koncentrationer av atmosfärisk koldioxid, som är svårt att relatera till.

Tänk på vad som är viktigt för just din målgrupp/publik. Forskning visar att människors värderingar och politiska åsikter har ett större inflytande på deras attityder om klimatförändringar, än deras nivå av vetenskaplig kunskap. Ta till exempel upp en fråga som har starkt lokalt intresse, för att nå din publik.

Tala bara om vad vetenskapen säkert känner till om klimatförändringar. Att ge sig in i en diskussion baserad på obekräftade teorier och tvivelaktiga fakta blir lätt till ett hinder i samtalet. Håll dig till det som är vetenskapligt bekräftat.

Utgå från en historia. Människor förstår världen genom anekdoter och berättelser, snarare än statistik och grafer. Försök hitta en struktur i berättelsen och berätta om verkliga människor.

Tänk noga igenom din visuella kommunikation och använd bilder och annat visuellt material så genomtänkt som möjligt.

Läs rapporten här: 180216_Climate-Outreach-IPCC-Communications-Handbook

Källa: Miljö Online och IPCC

Taggat , , ,