Nyheter

Nyutgåva av klimatbok och ny klimatutsläppsstatistik för Sverige

En nyutgåva av boken ”En varmare värld” presenteras tillsammans med den senaste klimatutsläppsstatistiken för Sverige vid ett lunchseminarium måndag den 12 december.

161208_bok_en-varmare-varld_nvDen klimatvetenskapliga boken ”En varmare värld” sammanfattar dagens vetenskap om klimatförändringarna. Mot bakgrund av det stora intresset i samhället för klimatfrågorna, har Naturvårdsverket nu låtit uppdatera boken, som ingår i serien Monitor.

Författaren Claes Bernes har grundligt bearbetat boken utifrån de senaste klimatvetenskapliga rönen. Vad som förväntas hända med klimatet beskrivs på ett lättbegripligt sätt. Samtidigt ges en bild av vilka möjligheter vi har att hejda skadeverkningarna med insatser som bidrar positivt till en hållbar utveckling i bred bemärkelse.

Vår kunskap om klimatet och klimatförändringarna har fördjupats allt mer.

När FN:s klimatmöte i Marrakech nu avslutats och världen går till handling, kan konstateras att år 2016 inte bara går till historien som det år som Parisavtalet trädde i kraft, det kommer också att bli ännu ett år som slår tidigare globala värmerekord – klimatförändringarna framstår som en mer brännande fråga än någonsin.

I dag vet vi mer än någonsin tidigare om den klimatsituation vi befinner oss i – både om riskerna och  lösningarna. Möjligheterna att snabbt minska vår klimatpåverkan har fått allt starkare medvind, inte minst har alternativa energikällor till de fossila blivit mer konkurrenskraftiga. En sak är säker – tiden för handling för att kunna stabilisera klimatet är mycket knapp.

”En varmare värld” sammanfattar dagens kunskap om klimatförändringarna, deras orsaker och följder för samhälle och miljö.Mot bakgrund av det stora intresset i alla delar av samhället för klimatfrågorna, har Naturvårdsverket nu låtit uppdatera den klimatvetenskapliga bok i Naturvårdsverkets bokserie Monitor som i sin förra utgåva publicerades år 2007.

Till Naturvårdsverkets sida

Taggat , , , , , ,