Naturvårdsverket går vidare med Klimatklivet. Redan beslutade investeringar inkluderar drygt 5.000 nya laddpunkter för elbilar, olika biogasprojekt och destruktionsanläggningar för lustgas på sjukhus, för att nämna några av projekten. Genom det nya klimatstödet beräknas utsläpp av växthusgaser minska med 442.000 ton per år.

161208_puffbild-klimatklivet_nvRegeringen har höjt anslaget i statsbudgeten från 125 miljoner per år med ytterligare 600 miljoner kronor per år att fördelas på specifika projekt beviljade utifrån Naturvårdsverkets klimatåtgärder tre år framåt.

Tanken är att pengarna ska fungera som ett stöd för den kommun, region eller det företag som har ett redan delfinansierat projekt, Man får som högst 50 procent av finansieringen från Klimatklivet. Sedan skjuter den som har fått det här stödet till minst lika mycket pengar. Kön är lång för att få tillgång till pengarna.

Satsningarna beräknas ge en minskning av Sveriges utsläpp av växthusgaser med 442.000 ton per år motsvarar utsläppen från 140.000 bensinbilar.

Vi kan inte ta ansvar för klimatförändringarna genom att köpa billiga utsläppsminskningar i u-länder utan att göra något på hemmaplan, säger Isabella Lövin (MP) till TT.

Klimatklivet till och med 6 december 2016:

Antal beviljade åtgärder: 582 st
Beviljat stöd: 1.087 miljoner kronor
Totala investeringskostnader: 2.579 miljoner kronor
Åtgärdernas genomsnittliga livslängd: 16 år
Minsta stödbelopp till en åtgärd: 11.250 kronor
Största stödbelopp till en åtgärd: 74,8 miljoner kronor

Läs mer hos Naturvårdsverket…

Källor: Miljö Online och Naturvårdsverket

Last modified: 8 december, 2016