Kampen mot den globala uppvärmningen kan bli svårare än vad forskarna tidigare trott. Detta på grund av en kraftigt ökad koncentration av metangas i luften. Den har ökat kraftigt de senaste tio åren, visar en ny sammanfattning av resultat från 81 forskare.

161213_metan_hav Från 2000 till 2006 steg Metankoncentrationen långsamt, därefte steg den tio gånger snabbare de tio följande åren enligt studien som har publicerats i tidskriften Earth System Science Data. Den kraftigaste ökningen var under 2014 och 2015.

Hittills har försöken att hindra jorden från överhettning handlat mest om koldioxidutsläpp, som står för minst 70 procent av uppvärmningen. Men medan koldioxidutsläppen har avtagit fortsätter metanet att öka kraftigt. Forskare är dock inte säkra på varför halterna ökar.

“Det finns ett akut behov av ökad uppmärksamhet för att värdera och minska metanutsläppen”, skriver de i en artikel i Environmental Research Letters.

Källa: Miljö Online och UNT

Etiketter: , , , Last modified: 13 december, 2016