Nyheter

Nya Miljöbyggnad 3.0

Efter två år av intensivt arbete är manualen för Miljöbyggnad 3.0 klar. Över 200 experter har deltagit i processen och det nya regelverket har varit ute på två remisser, som rönt mycket stort intresse.

170515_Miljöbyggnad-3.0Alla kriterier har ändrats i den nya versionen. De har antingen uppdaterats för att stämma överens med regeländringar och nya data eller skärpts för att hålla takt med den snabba utvecklingen i miljöbyggandet, säger Åsa Wahlström. Hon är adjungerad professor i installationsteknik och har tillsammans med Catarina Warfvinge, som är Miljöbyggnadschef på Sweden Green Building Council, lett arbetet med Miljöbyggnad 3.0.

I Miljöbyggnad 3.0 skärps bland annat kvalitetssäkringen. För att behålla certifieringen ska man enligt den nya certifieringen vart femte år rapportera in dataunderlaget för granskning och visa att byggnaden bibehållit sin miljöprestanda. Tidigare räckte det med att lämna in dokumentation före byggande och sedan en uppföljande kontroll när byggnaden varit i drift i två år.

Lokal energiproduktion

Andra viktiga förändringar sker på energiområdet där Miljöbyggnad vill se fler lokala system för förnybar energi i fastigheten eller i området.

För den högsta nivån Guld krävs att ny förnybar energi tillförs genom lokal energiproduktion för användning i byggnaden eller genom att överskottsvärme tas till vara. För befintliga byggnader är kravet för Guld att också hyresgästerna köper ursprungsmärkt el.

Ny indikator för material

En helt ny indikator införs för materialval i byggnadsstommen utifrån en livscykelanalys baserad på etablerade produktdata.

Allteftersom nya byggnader fått bättre klimatvärden har fokus alltmer riktats på byggprocessen och de klimatvinster som finns att göra där, säger Åsa Wahlström.

På materialsidan sker flera andra viktiga förändringar. Fler byggvaror måste dokumenteras och fler byggvaror omfattas av certifieringen. Antalet farliga ämnen som inte får användas eller måste minska i omfattning har blivit fler och gräns på emissionsvärdena frånbyggvaror som brukare exponeras för har införts.

Funktionskrav

Ambitionen är därför att certifieringen ska få ett brett genomslag i fastighetsstocken. Därför premieras bästa tillgängliga teknik.

Bästa sättet att göra det är att ställa funktionskrav. Annars riskerar man att skapa olyckliga låsningar vid en viss teknik. Därför är det bra att vi nu kan skifta över kraven från tekniska lösningar till funktionskrav för ventilation, liksom i alla andra indikatorer.

Ladda ner Miljöbyggnad 3.0 här…

Källa: Miljö Online och SGBC

Taggat , ,