Höör har som första kommun i landet tagit fram en integrerad årsredovisning, inspirerad av ramverket för integrerad redovisning (IIRC).  I redovisningen kopplas resultat för skola, omsorg och aktiviteter för ett mer hållbart och jämlikt samhälle, till ekonomiska resultat. Att det ger ett bättre grepp över helheten och större transparens är två skäl till att kommunen valt att redovisa mer integrerat.

170515_integrerad_redovisning_hoorÅrsredovisningen är gjord med inspiration från ramverket för integrerad redovisning (IIRC). Enligt kommunen finns flera syften med att redovisa integrerat. Ett syfte är att göra det tydligare för kommunens invånare vad de får för skattepengarna.

Ytterligare ett syfte är att redovisningen tydligare lyfter fram väsentliga frågor och hur kommunens styrning och mål kan bidra med samhällsnytta. Ett tredje är att det förväntas ge ännu bättre förutsättningar att hantera framtiden, då den innehåller mer av framtidsanalys och omvärldsbevakning.

I redovisningen ingår en  intressentanalys, för att ta reda på vilka frågor som är viktigast för medborgarna och vad man har för förväntningar på kommunen.

I redovisningen lyfts fem tillgångar som är väsentliga för att verksamheten ska utvecklas på ett hållbart och balanserat sätt lyft fram:

  1. Medborgarnas förtroende för kommunen och kommunens samverkan med dem
  2. Natur och miljö
  3. Förtroendevalda och medarbetare
  4. Arbetssätt och rutiner
  5. Pengar, anläggningar och infrastruktur

Lars-Olle Larsson, svensk ambassadör för International Integrated Reporting Council (IIRC) har medverkat som rådgivare  i arbetet med redovisningen.

Läs hela redovisningen här…

Källa: Miljö Online

Etiketter: , , , Last modified: 15 maj, 2017