Nyheter

Ny standard för hållbar upphandling klar

ISO:s nya standard för hållbar upphandling, ISO 20400, är nu klar och publicerades i fredags i förra veckan. I maj beräknas standarden, som endast är vägledande, att vara översatt till svenska.

170427_SDG and standards ISOTre år har det tagit ISO,  International Organization for Standardization, att utveckla standarden som har fått namnet ISO 20400 Hållbar upphandling – Vägledning.  Initiativet kom från Frankrike där det redan finns en liknande norm.

Standarden ska ses som en vägledning för alla slags företag, myndigheter och organisationer, att göra sin upphandling av varor och tjänster mer hållbar. Med hjälp av standarden kan man se hur den egna organisation ligger till och var eventuella svagheter och styrkor finns.

ISO 20400 ger råd allt ifrån hur man kan integrera hållbarhet i inköpspolicy och strategi, till att täcka arbetet som sker i vid upphandling i inköpsfunktioner genom hela processen. Praktiska frågor som den ger svar på kan vara hur man ska prioritera vid inköp, hur man kan minimera miljöpåverkan och integrera hållbarhetskrav i förfrågningsunderlag och kravspecifikationer.  Inte minst handlar det om ett ökat fokus på mänskliga rättigheter och etik.

170427_Upphandling_ISOSverige och SIS har varit aktiva i arbetet med att utveckla standarden under de gångna tre åren, vilket bland annat bidragit till en tydligare vägledning inom livscykelkostnad och ökat genomslag för universell design (design av produkter, tjänster och miljöer som är användbara för en så stor del av befolkningen som möjligt, utan att det krävs speciell anpassning), i den färdiga standarden.

Läs mer om standarden på ISO:s webbplats

Källa: Miljö Online och ISO

Taggat , ,