ISO, International Organization for Standardization, har publicerat en ny standard för att genomföra klimatåtgärder. Standarden, ISO 14080, ger regeringar, företag och organisationer ett ramverk för att arbeta med konsekventa och jämförbara klimatanpassningsåtgärder på ett transparent och trovärdigt sätt.

130930_klimatetEnligt ISO innebär det även att standarden kommer att underlätta att få finansiering för klimatanpassningsåtgärder och andra åtgärder att minska utsläpp av växthusgaser.

Standarden utgår från den rådande klimatpolitiken och är anpassad till Parisavtalets mål om maximalt 2 graders uppvärmning och FN:s hållbarhetsmål. Standarden kan användas på såväl lokal, som nationell nivå för att ta fram riktlinjer och åtgärder för klimatanpassningsåtgärder.

Industrisektorer ska kunna använda standarden för att sätta långsiktiga mål och ta fram indikatorer för utsläppsminskningar. Den ska också kunna användas av finanssektorn får att se hur investeringar påverkar klimatet.

Huruvida standarden kommer att bli europeisk eller svensk standard är ännu oklart.

Läs mer här…

Källa: Miljö Online och ISO

Etiketter: , , , , Last modified: 3 juli, 2018