SIS: Den svenska standarden för hållbar utveckling i kommuner och regioner (SS 854000) ska uppdateras för att ligga i linje med målen i Agenda 2030. Detta ska stärka kommunernas arbete med FN:s globala mål, menar Sveriges Ekokommuner och Swedish Standards Institute, SIS.

Agenda-2030-Globala-malen-2015En arbetsgrupp för standardiseringsarbetet har startats på SIS, och ett flertal kommuner har anslutit sig, bland dem Ale, Forshaga, Lysekil och Växjö. Även företag och organisationer är med, i nuläget IVL Svenska Miljöinstitutet, Plantagon, svenska FN-förbundet, Sveriges Ekokommuner samt Ericsson. Standardiseringsgruppen ser dock gärna att fler ansluter sig.

Det är nödvändigt att hitta nya fokusområden och få till samverkan mellan fler aktörer lokalt för att framgångsrikt flytta fram det arbete som redan pågår. Den här standarden kommer att gynna utvecklingen i de kommuner, landsting och regioner som har bestämt sig för att arbeta systematiskt med hållbar utveckling och Agenda 2030, säger Ellinor Avsan, ordförande i arbetsgruppen för standardiseringsarbetet samt ordförande för Sveriges Ekokommuner, Sekom.

Fler målgrupper

Målgruppen för standarden är förutom kommuner, landsting och regioner även regionala samverkansorgan som exempelvis Mälardalsrådet, ideella föreningar som Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA), intresseorganisationer som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), myndigheter inklusive Regeringskansliet samt statliga kommittéer som Agenda 2030-delegationen och andra relevanta organisationer.

Sepehr Mousavi, ordförande för SIS standardiseringskommitté för hållbara smarta städer och samhällen, säger att uppdateringen av standarden kan bidra till att kommunernas arbete med Agenda 2030 får ett större genomslag. Det kan även stärka Sveriges möjligheter att få ansvaret för det europeiska sekretariatet för standardisering för hållbara smarta städer och samhällen som planeras.

Källa: SIS, Swedish Standards Institute

Etiketter: , , , , Last modified: 24 januari, 2019