De livscykelanalyser som används för att jämföra traditionellt jordbruk med ekologiskt jordbruk missgynnar ekojordbruket. Det visar forskning som publicerats i tidskriften Nature Sustainability.

Organic-agriculture_ChalmersVanligtvis brukar livscykelanalyser visa att ekologiskt jordbruk är sämre för klimatet eftersom det ger lägre avkastning och därför behöver större markyta för att producera en viss mängd mat jämfört med konventionellt jordbruk.

Men livscykelanalyserna ger en förenklad bild och tar inte hänsyn till biologisk mångfald, jordkvalitet och användning av kemiska bekämpningsmedel. Inte heller tar de hänsyn till samhällsförändringar.

Livscykelanalyserna räknar miljöeffekter per kilo produkt. Det gynnar intensivjordbruk som kan ha lägre belastning per kilo produkt, men högre belastning per hektar landyta.

Missar viktiga fördelar

Enligt de tre forskarna bakom studien, som kommer från Frankrike, Danmark och Sverige, är denna LCA-tillämpning alltför förenklad, och missar därför viktiga fördelar med ekologiskt jordbruk. Forskarna har analyserat en mängd LCA-studier.

Tidigare studier har visat att ekologiska åkrar har runt 30 procent högre biodiversitet än konventionella åkrar.

Med LCA tar man bara med den totala avkastningen i beräkningen. Ur det perspektivet stämmer det förstås att intensivjordbruk ofta presterar bättre. Men detta är inte hela sanningen när vi tittar på det större jordbruks-ekosystemet. Ett varierat odlingslandskap med mindre fält, fler häckar och stenmurar och många olika grödor ger andra fördelar – till exempel högre biologisk mångfald, säger Hayo van der Werf på forskningsinstitutet INRAE i Frankrike.

Läs mer på Chalmers webb…

Källa Miljö Online

Etiketter: , , , , Last modified: 31 mars, 2020