Nyheter

Gasbarometern: Nytt initiativ driver utveckling av förnybar gas

Swedegas, som äger och driver det svenska stamnätet för gas, ska med hjälp av ett nytt verktyg börja mäta hur användningen av biogas utvecklas stamnätet. Swedgas hoppas tillsammans med branschen få svar på hur mycket biogas som används och hur efterfrågan i olika sektorer utvecklas.

biogasRedan nu går att se att användningen av biogas har ökat kontinuerligt de senaste åren. Under 2017 uppgick andelen biogas i Swedegas nät till 10,4 procent, vilket är en tredubbling jämfört med 2016 (3,6 procent) Prognosen för 2018 visar att användningen av biogas kommer att fortsätta öka. Målet för Swedegas är att nå 30 procent förnybar gas till år 2030 och 100 procent förnybar gas till år 2050.


Fakta Gasbarometern: Swedegas lanserar Gasbarometern för att kunna presentera hur andelen biogas utvecklas i det svenska stamnätet för gas. Målet är 30 procent förnybar gas till 2030 och 100 procent till 2050. Initiativet genomförs tillsammans med de aktörer som handlar med gas i stamnätet; Göteborg Energi, Modity, E.ON, Ørsted och Axpo. Gasbarometern ska ge svar på hur stor andel av gasen som handlas är biogas och vilka sektorer som efterfrågar den – samtidigt som det blir en barometer på hur olika marknadsåtgärder och politiska beslut påverkar efterfrågan.

Läs mer här…

Källa: Swedegas


Ekocentrums utställning visar Fordonsgas som gott exempel i utställningen Hållbar stad – hållbart samhälle. Läs mer här!

Taggat , ,