Hushållsavfallet har börjat öka igen, visar statistik från Avfall Sverige. 2017 ökade avfallsmängderna till 473 kg per person, vilket är en ökning med 2,5 procent från 2016. En stor del av avfallsökningen består av grovavfall till energiåtervinning. Restavfallet, det som vi lägger i den vanliga soppåsen, har minskat. Ökningen ligger i linje med den ekonomiska tillväxten som var 2,4 procent 2017.

180531avfallstrendenVi måste komma bort från sambandet mellan högkonjunktur, hög konsumtion och ökade avfallsmängder, säger Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist i en kommentar. Weine Wiqvist påpekar att EU:s mål för cirkulär ekonomi innebär att vi måste hushålla bättre med resurserna, att vi återvinner och återanvänder men framför allt förebygger avfall.

Avfallsbranschen har vidtagit flera åtgärder i den vägen, nu krävs det att även producenter och tillverkare gör oss sällskap. Avfallsmängderna måste minska även i tillverkningsledet, säger Weine Wiqvist.

Årets avfallstrend visar att det har skett en del förändringar i fördelningen mellan olika behandlingsmetoder.

Materialåtervinningen är i stort sett oförändrad men energiåtervinningen har ökat med 6 procent. Hälften av hushållsavfallet går nu till energiåtervinning.

Deponering av hushållsavfall har minskat med 24 procent och är nu nere på 0,5 procent. En intressant jämförelse är att det genomsnittliga EU-landet deponerar en fjärdedel av hushållsavfallet.

Biologisk återvinning – rötning och kompostering – har minskat med 2,2 procent. 16 procent av hushållsavfallet går till biologisk återvinning.

Mängden insamlat matavfall ökade med 4 procent. 2017 hade 223 av landets 290 kommuner separat insamling av källsorterat matavfall.

Läs mer…

Källor: Miljö Online och Avfall Sverige (bild)

Etiketter: , , , Last modified: 31 maj, 2018