Events

Energirenovering till låga kostnader

30 oktober, 2018
13:30
 till 
16:30

Snart ska befintliga hus från bland annat miljonprogrammet renoveras till NNE-nivå. Många är rädda för höga kostnader och undrar om genomförbarheten.

 

Seminariet ger tips och råd om installation och komponenter

  •  Prisvärd fasadrenovering – även med BIPV – byggnadsintegrerade solceller
  •  Beräkningar vid fönsterbyte
  •  Ventilation med högeffektiv värmeåtervinning
  •  Energirenoveringar på k-märkta byggnader
  •  Värmeåtervinning från avloppsvatten.

Dessutom:

  •  Exempel på stegvis renovering
  •  Exempel på lönsamma renoveringar med verifierade resultat
  •  Kortfattat om köldbryggor och energikalkyler
  •  Komfortökning efter renovering

BFI_Ingo_after

 

 

 

 

 

Det här seminariet visar exempel på hur miljonprogramspunkthus renoverats till plusenergihusstandard, med lämpliga komponenter och konstruktionslösningar samt metodiken för stegvis renovering, så att man uppnår NNE-kraven på slutet. Men det handlar inte bara om miljonprogramsbyggnader, utan också om andra typer av byggnader,  t ex K-märkta.

Det finns något för alla som sysslar med renoveringar!

BFI_Ingo-TheoboldtSeminarieledare: Ingo Theoboldt, byggnadsfysiker och passivhusexpert från Building Future Institute.

 


Investering: deltagaravgiften är 3.900 kr (exkl moms) och faktureras i förväg. Fika och ev dokumentation ingår.

Rabatter: Om ni bokar flera personer från samma verksamhet får ni 25 % rabatt på deltagaravgifterna (förutsatt att vi kan fakturera era platser på samma faktura)! Medlemmar i Ekocentrums nätverk har som vanligt 25 % rabatt på kurser!

Anmäl dig senast 16 oktober 2018! Din anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till annan person.