Events

På banan med SDG:erna? Om FNs globala mål i företagens värld

24 maj, 2018
09:00
 till 
12:00

Har din verksamhet koll på FNs globala mål? Hur omsätter ni dem i företagets verksamhet? Vilken är affärsnyttan med att arbeta med målen? Välkommen till en workshop om FNs globala mål (SDG:erna – Sustainable Development Goals) och framför allt – hur de ska omsättas i praktiken i olika företag!

160622_globala-malen-2015Fler och fler inser nyttan med ett globalt ramverk för hållbarhetsarbete. Fler och fler företagare ser också nyttan med det – inte enbart för att det börjar bli ett krav från intressenterna, men även för att det skapar en trovärdighet och gör företaget till en självklar aktör på marknaden, även om några år…

SDG i praktiken 

Är du orolig för att ni inte är med på tåget ännu? Ha inte det! Anmäl er istället till vår nätverksträff, där du både får en snabb genomgång av SDG:erna (FNs globala mål) och dessutom en konkretisering av vad de betyder för din verksamhet. Här tar vi exempelvis upp:

  • Konkretisering av målen – vad betyder de egentligen?
  • Hur kan man som litet eller medelstort företag implementera de globala målen?
  • Behöver ni uppdatera er hållbarhetspolicy?
  • Målen och affärsnyttan
  • Workshop baserad på deltagarnas verksamheter

NataljaKDen här förmiddagen träffar du bland andra Ekocentrums utbildare Natalja K Andersson, som lotsar dig bland målen och konkretiserar dem i en workshop anpassad för företag. Här får du råd och tips kring implementeringen, för att spara tid och kraft. Hon använder bland annat ett spel om målen och leder flera korta workshop-pass. Natalja är även hållbarhetskonsult, bland annat för GöteborgsOperan.

Anmälan & investering

Deltagaravgiften är 1.900 kr pp.
Nätverksrabatt: För medlemmar i Ekocentrums nätverk är avgiften 1.425 kr pp.

(Priser ex moms)

Gör din anmälan här nedan senast den 17 maj 2018 här: