Nyheter

Den svarta jorden ger marken nytt liv – och kan rädda klimatet

Terra preta – den svarta jorden – är en extremt bördig jord som görs med hjälp av träkol. Ursprungsbefolkningar i Amazonas har använt sig av den i tusentals år. Men det går lika bra att tillverka den på en mjölkgård utanför Nyköping. Varis Bokalders fick chansen att lära sig biokolets konst under pionjären Declan Kennedys ledning.

180628_Terrapreta_Bokalders_kloka

Kursen hålls på Ullberga mjölkgård utanför Nyköping. Vi är tolv personer som deltar och under helgen ska vi med egna händer anlägga en Terra preta-kompost. Declan Kennedy, en irländsk ekologiskt inriktad arkitekt som leder kurser i permakultur, är en fantastisk pedagog. När vi tappar koncentrationen låter han oss sjunga och dansa ringdans.

Terra preta betyder svart jord. Det är en mycket bördig odlingsjord (matjord) som utvecklades av ursprungsbefolkningar i Amazonas. Matjord består dels av mineraliskt material (vittrad berggrund), dels av organiskt material (mullämnen). I matjorden lever mängder av mikroorganismer – huvudsakligen svampar och bakterier. Dessa bryter ner växtdelar och djurrester och bildar mullämnen, vilket gör att kol binds i marken.

I dagens konventionella jordbruk används konstgödsel och kemiska besprutningsmedel vilket utarmar jorden, bryter ner mullämnena och tar död på mikroorganismerna. Med Terra preta kan vi bygga upp matjordslagret och fylla det med liv igen.

Terra preta utmärker sig dels genom att man förutom organiskt material blandar in träkol (biokol) och stenmjöl i komposten, dels genom att man vattnar komposten med effektiva mikroorganismer (EM) upplösta i urin för att sätta fart på mikrolivet. Man täcker även över komposten med en vattengenomsläpplig duk för att minska avdunstningen av näringsämnen till atmosfären.

Här kan du läsa hur man skapade den svarta jorden under kursen…

Källa: ETC & Kloka Hem

 

Taggat , , , , ,