Nyheter

Här samlas urinet från våra toaletter

Du kanske besökt toaletterna på Ekocentrum? Och noterat att de har två fack, och två rör i väggen? Det är företaget Again som ligger bakom den geniala tanken att sortera ut urinet, för att ta tillvara näringen i den istället för att övergöda våra vattendrag med den! För visst är det galet – först spolar vi ut enorma mängder av kväve och fosfor i våra vattendrag, och sedan importerar vi enorma mängder konstgödsel – med nästan exakt samma innehåll!

Men här på Ekocentrum har vi sedan inflyttningen i lokalerna på Aschebergsgatan haft urinsorterande toaletter. Urinet går ner till en tank i källaren, det övriga spolas (med regnvatten!) ut till Gryaab reningsverk.

Så här går det till i källaren under Ekocentrum:

Again_reaktor_med_pil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Again återför näringen ur humanurin med hjälp av det patenterade tillsatsmedlet  ZeopeatTM. I processen, som sker genom mineralisering och jonbyte, fångas fosfor, kväve och kalium samt olika mikronäringsämnen. Resultatet blir det koncentrerade gödningsmedlet
gainutriTM. Med utgångspunkt i sorterad urin fångas hela 98 % av fosfor och 70 % av kväve och kalium. Det är det Again jobbar för – ett slutet kretslopp!

Bilden visar Agains princip genom den reaktor som är installerad på Ekocentrum i Göteborg.

I större anläggningar, t.ex. efter en biogasreaktor, fångas runt 90 % av kvävet ur anläggningens rejektvatten, en process som leder fram till produktion av Agains egen näringsberikade odlingsjord, nymylla.

Tillsatsmedlet, ZeoPeatTM, kan också blandas för hand med sorterad urin på lantstället eller i områden med toaletter utan spolvatten som till exempel i ett pågående projekt i Bolivia.

Framtidens stadsdel – exempel på hur Again:s lösning kan implementeras i bostadsområden:


Bild MACRO (beskuren)

Ett  exempel på hur det kan bli är projektet H+ i Helsingborg. Framtidens helt kretsloppsanpassade stadsdel.
“Du har skapat växtnäring och medverkat till produktion av biogas. Tack för att du hjälper till att sluta kretsloppet”. Det är vad man i framtiden uppmuntrande kan säga till de boende. Genom att använda avfallskvarnen, källsortera och ta vara på näringen i toalettavfallet är de i högsta grad med och agerar för ett hållbart samhälle. En lösning som helt överenstämmer med Agains teknik.   

Again har okså medverkat i det VINNOVA-finansierade projektet MACRO – MAt i Cirkulära RObusta system, som skall utveckla system och teknik för tätbebyggda storstäder. Förutom H+, Helsinborg deltog också Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Målet var att skapa en lokal infrastruktur för hantering av både matavfallet och avloppsströmmarna. Ur restvätskan från respektive områdes biogasanläggning kan man med Agains teknik fånga näringen och överföra den till Agains koncentrerade gödningsmedel, gainutriTM,  som sedan kan användas vid lokal odling.

I animationen nedan visas principen för hur Again återför näringen med hjälp av det patenterade tillsatsmedlet  ZeoPeatTM .
obs! returineTM  ersätts nu av gainutriTM 

Läs mer på Again:s webb här!

Again illustration rund

 

Taggat , , , , , ,