Åtta av tio svenskar anser att det är viktigt eller mycket viktigt att skogar med höga naturvärden skyddas från avverkning. Två av tre svenskar anser också att sätt att bedriva skogsbruk på som riskerar att skada svensk skog och vatten borde förbjudas.

 
Det visar en färsk SIFO-undersökning som genomförts på uppdrag av Världsnaturfonden WWF.

Undersökningen tyder på att svenskarna vill se ett mer hållbart skogsbruk. Det sänder en stark signal till våra beslutsfattare att se till att de metoder som används inte äventyrar djur och natur, säger Peter Westman, biträdande generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Mer ekonomiska resurser
Nästan varannan håller också med i påståendet att regeringen måste tillsätta mer ekonomiska resurser för att öka skyddet av gammal naturskog. När samma fråga ställdes 2015 uppgav var femte svarande att de instämde mycket väl i påståendet – i årets undersökning har den andelen ökat till var fjärde.

Även om resurserna för skydd av skogen har ökat sedan 2015 är behovet fortsatt stort.

Mer resurser till skogsskydd skulle vara en trygghet för markägare med stora naturvärden eftersom det ger bättre möjligheter att snabbt få ersättning för den skog som bör skyddas, säger Linda Berglund, skogsexpert på Världsnaturfonden WWF.

Fler resultat ur undersökningen
-80 procent av svenskar uppger att det är viktigt eller mycket viktigt för dem att Sverige skyddar skogar med höga naturvärden från att huggas ned– tre procent uppger att det inte är viktigt, resterande är osäkra eller svarar neutralt på frågan.

WWF:s krav
WWF vill att regeringen under kommande mandatperiod bland annat ska besluta om en ny utredning av skogspolitiken inklusive en ny skogsvårdslagstiftning, att skogsvårdslagen förs över så att den ryms inom miljöbalken samt att de avsätter fyra miljarder kronor per år för skydd av värdefull skog och natur.

Läs mer: Miljöorganisation skeptisk till regeringens skogsprogram

Källa: Miljö & Utveckling

Etiketter: , , , Last modified: 26 juni, 2018