Naturen och dess vattentjänster har potential att lösa många av våra vattenutmaningar. Temat för årets Världsvattendag är ”Nature for Water” som handlar om hur vi kan använda naturen för att lösa vattenrelaterade problem.

Här kommer en hälsning och uppmaning från de nationella samordnarna: Hjälp till att fira Världsvattendagen!

Världsvattendagen
Sida tillsammans med WaterAid inbjuder till ett morgonseminarium om hur inga grupper i samhället ska glömmas bort vid vattenkriser.

SHR och SIWI Swedish Water House uppmärksammar Världsvattendagen. Under förmiddagen (09:00-11:30) kommer ett seminarie kring vattenrelaterade frågor att anordnas i SIWIs lokaler i Stockholm. Bland annat kommer SHRs stipendier för bästa exa-mensarbete att delas ut. Under eftermiddagen arrangerar SIWI Swedish Water House som vanligt ett spännande seminarium för att uppmärksamma Världsvattendagen och årets tema.

Svenskt Vatten uppmärksammar Världsvattendagen genom lansering av kranmärkt vatten och möjligheten att bli kranvattenam-bassadörer och lyfta värdet av vårt vatten.

Vattenhallen Science Centre vid Lunds Universitet bjuder in högstadieelever för att fira Världsvattendagen! Det blir miniföre-läsningar och experimentstationer.

Världsvattendagen uppmärksammas i Naturum Värmland.

Läs mer om alla event som händer runt om I Sverige imorgon och hur du kan registrera dig på www.vattendag.org (under fliken ‘Event’)!
Hämta inspiration, ladda hem material och se alla event som sker runt om I Svergie på hemsida – www.vattendag.org och gå även till UN Waters internationella kampanjsidan, där du kan ladda hem loggor, information och mycket mer; www.worldwaterday.org

Tack för er hjälp att uppmärksamma Världsvattendagen!

Hälsningar från Josefin Thorslund och John Livsey
Nationella Samordnare för Världsvattendagen I Sverige

Etiketter: , Last modified: 22 mars, 2018