Nyheter

Världens viktigaste klimatlösningar – så mycket nytta gör de

Oväntad åtgärd ger mest klimateffekt. Ny rankning av de 80 viktigaste klimatsatsningarna.

Klimatnyttan med 80 åtgärder och lösningar har nu värderats och rankats.
– Jag blev verkligen överraskad av vilken betydelse kylanläggningar har för klimatet. Så sammanfattar miljöforskaren Jonathan Foley arbetet med att kartlägga hur stor klimatnytta olika åtgärder och satsningar har. Och den vetenskapligt baserade klimatrankningen ”Project Drawdown” bjuder på flera oväntade resultat.

190902_Klimatnytta

Den åtgärd som har störst potential för att minska mängden koldioxidekvivalenter fram till år 2050 handlar alltså om utfasning av kylanläggningar med fluorerade kolväten, så kallade HCF. Fluorerade kolväten har kommit att ersätta ämnen i exempelvis kylskåp och luftkonditioneringsanläggningar som förbjudits till följd av skador på ozonskiktet. Nackdelen med HCF är att det handlar om ämnen med hög klimatpåverkan och 2016 enades över 170 länder om att problemet måste åtgärdas. Genom att fasa ut sådana kylanläggningar kan en utsläppsminskning motsvarande 89,74 gigaton koldioxid uppnås till år 2050, enligt Project Drawdowns beräkningar.

Project Drawdown är en forskningssammanslutning som grundades 2014 med syfte att mäta och beskriva de kraftfullaste lösningarna för att stoppa den globala uppvärmningen.

Källa: Aktuell Hållbarhet och Project Drawdown

Taggat , , ,