Nyheter

Klimatpolitiska Rådet: Tio förslag för att minska klimatpåverkan från transporter

Med den politik som förs i dag kommer vi inte att nå mer än halvvägs till målet att minska utsläppen från transporterna med 70 procent till 2030. Den bedömningen gör Klimatpolitiska Rådet i sin första årliga rapport till regeringen. Enligt rapporten utgör transporterna den enskilt största utmaningen för Sverige att klara klimatmålen.

190326_Klimatpolitiska rådet_rapport_2019Rapporten har transportsektorn som tema och av de sexton förslag som rådet lyfter fram är därför tio direkt kopplade till transportsektorn. Rådet pekar också på brister i hur transportsektorn styrs. Exempelvis motverkar de nuvarande transportpolitiska målen klimatmålen.

Några av förslagen:

Ge kommunerna rätt att ställa krav på så kallade ”gröna transportplaner” från exploatörer, verksamhetsutövare och fastighetsägare.

Sätt ett stoppdatum för användningen av fossila drivmedel. Det är väsentligt att färdriktningen, tidsramen och slutmålet om fossilfria transporter är tydligt – för privata investerare, myndigheter och konsumenter.

Påskynda elektrifieringen av vägtransporter i hela Sverige, främst genom att bygga fler snabbladdare. Med i sammanhanget små ekonomiska medel kan till exempel vita fläckar i ladd-infrastrukturen byggas bort.

Sluta subventionera bilägande, bilkörning och parkering. Det innebär ändrade regler för förmånsbeskattning och reseavdrag. Rådet anser att beskattningen av förmånsbilar ändras så att den inte innebär någon subvention av bilägande och bilkörande.

Inför differentierad beskattning av bilkörning, där körning i städer beskattas hårdare än på landet.

Klimatpolitiska rådet framhåller även att regeringen behöver ta hänsyn till skilda förutsättningar, till exempel mellan stad och landsbygd, och motverka negativa fördelningspolitiska effekter för att klimatpolitiken ska få acceptans och kunna genomföras så snabbt som möjligt.

Källa: Miljö Online och Klimatpolitiska Rådet

Taggat , ,