Var fjärde svensk (23 procent) uppger att de valt bort flygresor för att minska sin klimatpåverkan under det senaste året. 40 procent säger att de har dragit ner på köttätandet. Det visar WWF:s Klimatbarometer 2019. Enligt barometern tror 63 procent att klimatförändringarna kommer att påverka deras livsstil negativt i framtiden.

190326_WWF_antarktis_hav

Över en fjärdedel av svenska befolkningen uppger att de tänker på klimatförändringarna så gott som dagligen. Knappt två tredjedelar uppger att de tänker på klimatförändringarna varje vecka eller oftare. Klimatet är också den företeelse i samhället man oroar sig mest för.

Vad gäller transporter visar Barometern att flertalet väljer att byta ut ett mer miljöbelastande sätt att resa, mot ett mindre. Som att ersätta bilresor med att gå, cykla eller åka kollektivt. Eller ta tåget istället för flyget.

Däremot är det betydligt färre som gör något för att minska bilens miljöbelastning. Två procent har bytt till elbil, och en procent har bytt till bil som kan köras på biobränsle. Tre procent har köpt en utsläppssnålare fossildriven bil. En procent har gått med i en delningstjänst för bilar eller bilpool.

Källor: Miljö Online och WWF 

Etiketter: , , , , Last modified: 26 mars, 2019