Den ökande turismen i Sverige är viktig för det lokala näringslivet och för att bidra till sysselsättning. Men samtidigt behöver turismen utvecklas så att den inte inverkar negativt på miljö och samhället i stort.

191030_turism_trängsel

Nu ska två forskare på Handelshögskolan i Göteborg se över hur turismutvecklingen kan
integreras bättre i samhällsplaneringen, för att på så sätt bli mer hållbar. Turism innebär i vissa kommuner att mark- och vattenområden exploateras, samt högre tryck på infrastruktur och samhällsservice. Den leder till slitage, trängsel och målkonflikter kring mark- och vattenanvändning.

Forskarna ska bland annat studera hur turismen kan få större genomslag i samhällsplaneringen, exempelvis i översiktsplaneringen.

Källa: Miljö Online och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.


Onsdagskväll om hållbar turism 6/11

Den 6 november handlar onsdagskvällen på Ekocentrum om hållbar turism, kopplat till de globala målen 8 och 12. Läs mer via länken:

Hållbar turism – Globala målen 8 & 12

Fritt inträde – välkommen!


 

Etiketter: , , , , Last modified: 30 oktober, 2019