Under några månader har Farzana Shams, från masterutbildningen Lärande och Ledarskap på Chalmers Tekniska Högskola, följt Ekocentrums utbildningar och studerat metoder och verktyg. Hennes halvtidspraktik har gett oss nya insikter om vad vi gör här!

180120_Farzanas-presTransformativt lärande, vilket innebär lärande genom reklektion, egna förslag och fokus på egna problemställningar. Det är en viktig ingrediens i Ekocentrums kurser.

Farzana Shams har även utforskat de ekologiska fotavtrycken som utvärderingsverktyg, och konstaterar att de är ett enkelt och roligt verktyg för att förstå samband och påverkan.

Vill du skicka med våra utbildningskunder någon viktig tanke, Farzana? “Ja! Ledningen på verksamheterna måste ta frågorna till sig och följa upp resultaten efter utbildningen bättre”, är hennes svar. Utan deras uppföljning tappar man lätt fart i hållbarhetsfrågorna.

Vi tackar för en väl genomförd praktik som gav oss intressant information om vår egen verksamhet!


Det Ekologiska fotavtrycket är ett mått på mängden resurser som en människa förbrukar. Det är uttryck för den area som behövs för att försörja en människa eller ett land. Uttrycket beskriver hur stor ekologisk yta som krävs för att producera och assimilera (ta hand om) avfallet. /Wikipedia

 

Etiketter: , Last modified: 30 januari, 2018