Fyra av kommunens byggnader i Kungsbacka har fått ett certifikat som visar att de städas med produkter som är så miljövänliga att de klassificerade som vagga till vagga- eller Cradle to Cradle-produkter.

Det är Vägmästaren, Åsaskolan, Frillesåsskolan, och Fjärås simhall som fått certifikatet för att de städas med minst tre olika produkter som har märkningen Cradle to Cradle.

160524_städning_Kungsbacka_Carina JuliussonMotsatsen till slit och släng
Cradle to cradle, eller C2C, är en märkning som utfärdas av ett ideellt institut som heter Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Märkningen innebär att produkterna har utvecklats så att de inte bara kan återvinnas, utan att alla delar kan tas tillvara eller brytas ned på ett cykliskt sätt som liknar naturens egna ekosystem.

Det räcker alltså inte att ett rengöringsmedel har mindre av ett miljöfarligt ämne, vilket kan vara fallet vid andra miljömärkningar, utan det får inte innehålla miljöfarliga ämnen alls. Dessutom innefattar märkningen även sociala aspekter, som till exempel vilka arbetsförhållanden de som tillverkar produkterna har.

Vi lämnar lokalen med ett rent samvete. Sedan tidigare köper vi endast in rengöringsmedel som har Svanen- eller motsvarande miljömärkning, och målet är att under 2016 ska majoriteten av våra lokaler städas med Cradle to Cradle-produkter, säger Sandra Einhaus, miljösamordnare på Lokalvård.

Synligt diplom
Certifikatet Green care som finns på Vägmästaren, Åsaskolan, Fjärås simhall och Frillesåsskolan kommer från företaget som levererar våra C2C- produkter. Kriterierna för att få det är att minst tre C2C-produkter används i lokalerna, att vi aktivt arbetar för att bli mer miljövänliga, och att vi utbildar vår personal i hur vi ska arbeta för en bättre miljö.

Kontakt:
Sandra Einhaus, miljösamordnare Lokalvård
0300-83 40 62
sandra.einhaus@kungsbacka.se

Läs om Cradle to Cradle-institutet här…

Visste du det?

Ekocentrum har fått förmånen att utbilda Kungsbacka Kommun både i grundläggande miljöutbildning inför deras Miljödiplomering, och även vidareutbildat dem i Hållbart Städ – en kurs ledd av Ekocentrums miljöutbildare Lena Richard. Det är med glädje som vi nu följer deras fantastiska miljöarbete där de på kort tid har lyckats minska kemikalieanvändningen, övergå till biologiskt nedbrytbara rengöringsmedel, förbättra hälsan för städpersonalen, lyckats samordna transporter bättre och fått ner CO2 utsläpp, samtidigt som de tittar på nya fordon med önskan om att ställa om till elbilar.

Etiketter: , , , , , Last modified: 25 maj, 2016