Nyheter

Små gradvisa förändringar räcker inte för att nå klimatmålen

Sverige ska, enligt klimatmålen, ha netto nollutsläpp av koldioxid år 2045 det vill säga om 27 år. Som ett stöd för att nå målen i tid lanserar nu det klimatpolitiska forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit en rapport med nio budskap om hur vi behöver ställa om samhället för att nå målen.

171110_Klimatmöte_BonnEn väsentlig slutsats är att små gradvisa förändringar knappast räcker – det krävs flera större transformativa omställningar för att vi ska nå klimatmålen.
De större transformativa förändringarna handlar bland annat om utveckling av klimatsmart teknik, priset på förnybar energi, EU:s och enskilda länders klimatambitioner, tillgången och priset på fossila resurser samt BNP-utveckling.
En annan viktig slutsats i rapporten är att en omställning av basindustrin – exempelvis stål och cementindustrin – till nära nollutsläpp endast ger liten prisökning på slutprodukterna. Merkostnaden för att nå nära nollutsläpp är betydligt mindre än de osäkerheter som normalt finns i beräkningar av kostnader för nybyggnad och infrastruktur.

De nio budskapen i rapporten är:
• Transformativa förändringar krävs för att nå Parismålet
• Att ställa om basindustrin till nära nollutsläpp ger liten prisökning på slutprodukterna
• Prissättning av koldioxid behöver kompletteras med andra styrmedel
• Vi behöver utveckla helt nya styrsystem och affärsmodeller
• Omställningen får inte ske på bekostnad av andra hållbarhetsmål
• Offentliga beställare har en central roll
• Kommunerna har mycket att vinna på gröna transportplaner
• Självkörande och eldrivna fordon kan förändra vårt resande i grunden
• Ett förnybart elsystem får flexibilitet genom kopplingar till transport- och industrisektorn

Läs mer på Mistra Carbon Exit…

Källa: Mistra Carbon Exit och Ekosofias nyhetsbrev 180227

Taggat , ,