Nyheter

Klimatförändringar oroar skåningarna

En stor majoritet av skåningarna anser att klimatförändringarna är ett allvarligt problem för oss i Sverige och hela 96 procent anser att det är ett allvarligt problem för världen i sin helhet. Det visar en undersökning gjord på initiativ av Klimatsamverkan Skåne via Region Skånes webbpanel – Skånepanelen. Över 3000 personer svarade på undersökningen.

180301_klimat_skåneVem ska ta ansvar
Majoriteten av de som svarade tar ett eget ansvar för klimatförändringarna, dels av omtanke för kommande generationer och dels av oro för klimatförändringarnas konsekvenser.

Nästan alla skåningar tycker att näringslivet bör ta ett större ansvar för att genomföra åtgärder som minskar klimatpåverkan. Nästan 9 av 10 tycker även att enskilda människor bör ta ett större ansvar, och 80 procent tycker att staten bör styra mer för att minska klimatpåverkan.

Ändra beteende
Flertalet skåningar kan tänka sig att ändra sitt beteende och till exempel välja närproducerad mat, minska sin energiförbrukning, investera i förnybar energiproduktion, minska sin konsumtion av produkter och ändra sina resvanor, för att minska sin klimatpåverkan.

Pris och utbud är för många två viktiga faktorer för att kunna göra klimatsmarta val. Många svarar att om miljö- och klimatvänliga alternativ blev billigare skulle de leva mer klimatsmart.

Även bättre utbud av till exempel cykelvägar och fler turer i kollektivtrafiken skulle bidra till att många skåningar skulle göra fler klimatvänliga val i vardagen.

Se hela resultatet från klimatenkäten

Om Klimatsamverkan Skåne

Källa: Region Skåne och Miljö Online

Taggat , ,