Forskare har sedan länge sett ett samband mellan natur och välbefinnande. I en ny studie har forskarna försökt kvantifiera den upplevda hälsoeffekten i pengar. Studien visar att ett tiotal extra träd i området där man bor ger samma upplevda hälsoeffekt som en löneökning på 10 000 dollar.

150807_vasagatan_träd_stadForskarna poängterar dock att man endast har funnit en korrelation mellan träd och upplevt välbefinnande. Det vill säga man vet exempelvis inte om människor i områden med fler träd har en tendens att promenera mer och därmed får bättre hälsa på köpet. Dessa skulle också rent hypotetiskt kunna uppleva att de har bättre hälsa för att fler träd skapar en mer syrerik miljö eller att man känner sig mindre stressad.

Forskarnas förhoppning är nu att de nya rönen ska bidra till att stadsplanerare får en bättre förståelse för hur viktigt det är att skapa grönområden i framtidens storstäder.

Källa: MiljöOnline/Veckans Affärer

 

Etiketter: , , , Last modified: 7 augusti, 2015