Nyheter

Forskningsupptäckt kan ställa klimatmodeller på ända

När koldioxidhalterna i atmosfären stiger gör de flesta växter och träd något ovanligt – de får tjockare löv. Men när löven tjocknar får de också svårare att absorbera atmosfärisk koldioxid. Det är något som dagens klimatmodeller inte alls räknar med. Det hävdar Abigail Swann, professor i atmosfärvetenskap och biologi vid University of Washington.

181016_Rainforest

Växterna är flexibla och svarar mot olika miljöförhållanden, förklarar Abigail Swann.

När koldioxidhalterna i atmosfären stiger kan löven tjockna med så mycket som en tredjedel, vilket förändrar förhållandet mellan yta och massa i bladet och förändrar växtaktiviteter som fotosyntes, gasutbyte, avdunstningskylning och sockerlagring.

Förändringarna har forskarna dokumenterat i många olika typer av växtarter, som vete, ris och potatis, som genomgår C3-kolfixering, den form av fotosyntes som står för cirka 95 procent av fotosyntetisk aktivitet på jorden.

Kan ge temperaturhöjning på 0,3 – 1,4 grader

181016_Abigail-SwannHur mycket växterna – och då bland annat dess koldioxidupptagande förmåga – ändrades, varierar mellan olika globala regioner. Men klart är att det kan ha en global inverkan på klimatet, som vi idag inte räknar med i klimatmodellerna. Hur stor den inverkan är återstår att försöka fastställa, säger Abigail Swann. Det finns dock indikationer på att denna inverkan skulle kunna ge en extra global temperaturhöjning på mellan 0,3 – 1,4 grader.

Abigail Swann och hennes forskarkollegor har även tagit fram en teori om att vegetationen kan styra vädermönstret över stora avstånd. Därför kan nedhuggning eller nyplantering av skog ge ökad nederbörd på torka på helt andra platser. Stämmer deras teorier kan dagens klimatvetenskap skakas om i sina grundvalar.

Källa: Miljö Online

Läs mer:

High CO2 levels cause plants to thicken their leaves, could worsen climate change effects

Forests Emerge as a Major Overlooked Climate Factor

Taggat , , , , , , ,