Nyheter

Miljarder går förlorade på plast som inte återvinns

Det finns stor outnyttjad potential att öka plaståtervinningen i Sverige. Det visar en rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet tagit fram åt Naturvårdsverket. Rapporten visar att plastmaterialen är värda miljardbelopp, som i dagsläget går förlorade.

181016_plast-fp-återvinning

Det är ett enormt slöseri att så mycket plast går förlorad idag, både miljömässigt och ekonomiskt. För samtliga plaster innebär det en besparing med runt 70 procent att övergå till återvunnen råvara istället för att använda ny råvara, så det finns verkligen ekonomiska incitament att återvinna mer, säger Åsa Stenmarck, avfallsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet, som är projektledare för rapporten.

Det avgörande för att bättre utnyttja potentialen för plaståtervinning ligger i att hitta rena flöden med relativt stora mängder för att få upp en volym och därmed få en ekonomi i återvinningen.

Främst är det plast i förpackningar, byggprodukter (rör, golv, kyl och frys etc), samt plastdelar som kommer från bilar, som har störst möjlighet att återvinnas.

Allra bästa sättet att få ner miljöpåverkan från plast är, enligt rapporten, att i designstadiet byter ut till plasttyper som har lägre miljöpåverkan, samtidigt som man använder största möjliga andel återvunnet material.

Läs rapporten här!

Källa: Miljö Online och IVL

Taggat ,