Nyheter

Så stort hot är klimatförändringar mot den finansiella stabiliteten

Miljö Online: Cyberrisker utgör ett större hot mot den finansiella stabiliteten än klimatförändringar. Det menar Finansutskottet som i en rapport granskat hur cyberhot, fintech (finansiell teknik) och klimatförändringar kan påverka den finansiella stabiliteten i framtiden.

Klimatpositiv verksamhetEnligt rapporten kan klimatförändringarnas påverkan på det finansiella systemet delas in i tre grupper: fysiska risker, omställningsrisker och ansvarsrisker. En slutsats i rapporten är att det är svårt att bedöma hur stora de finansiella riskerna kopplade till klimatförändringar egentligen är, men att en avgörande faktor är hur snabbt förändringen sker. Ju snabbare förändring, desto större risker. Många bedömare tar upp just omställningen till en koldioxidsnål ekonomi som det mest avgörande för hur den finansiella stabiliteten kommer att påverkas. Hastiga förändringar, t.ex. i form av att kapital snabbt förlorar i värde, bedöms ge störst påverkan.

Källa: Miljö Online och Riksdagen

Taggat , , ,