Nyheter

Regeringen vill stärka flyget – och införa flygskatt

Regeringen har nu beslutat om en svensk flygstrategi med syfte att säkra och stärka flygets betydelse för jobben, exporten och tillgängligheten i landet. Samtidigt vill den minska flygandet med en flygskatt.

Flygstrategin är ett inriktningsdokument som tydliggör regeringens samlade syn på flygets roll i transportsystemet. I strategin slås fast att flyget spelar en stor roll för svensk export, turism, tillväxt, sysselsättning och tillgänglighet. I strategin ingår även att tillsätta ett Arlandaråd som får i uppgift att stärka flygplatsens roll och skapa förutsättningar för att bygga ut den.

flygplanSamtidigt kan vi inte fortsätta med att låta flyget ha en så negativ klimatpåverkan som i dag, sa infrastrukturminister Anna Johansson när hon i torsdags presenterade flygstrategin.

Regeringens ambition är därför att gå vidare med en flygskatt för att låta flyget bära sin del av klimatpåverkan. Syftet med den skatten är att minska flygandet.

Beroende på hur man utformar den så kan det bli en dramatisk påverkan men också en mindre dramatisk. Det finns många transporter i dag där man kan välja andra färdmedel, säger Johansson.

Såväl Stockholms handelskammare som de borgerliga partierna upprepar nu sina protester mot flygskatten.

Det behövs en internationell reglering. Om ett land inför en skatt ensidigt, så flyttar många av flyglinjerna utomlands, säger Moderaternas talesperson Jessica Rosencrantz till TT.

Branschorganisationen Svenskt Flyg är också kritisk och pekar på att regeringens egen utredning bedömt att en flygskatt kommer att ha mycket begränsade effekter på klimatutsläppen, och att skatten rentav skulle kunna leda till ökade utsläpp. Den menar också att skatten kommer leda till ett ökat bilresande.

Istället för en flygskatt utan klimatnytta bör regeringen verka för ett hållbart flyg genom internationella styrmedel och avtal genom EU och ICAO samt investeringar i utvecklingen av ny teknik. En viktig komponent för att minska flygets klimatpåverkan är en storskalig övergång till fossilfritt bränsle, säger Anna Wilson, generalsekreterare i svenskt Flyg.

Källa: Miljö Online och Regeringen. Foto: Swedavia.

Vill du veta mer?

Processed with VSCOcam with m6 preset

Intresserad av flyg- och hållbarhetsfrågor? Den 15 februari ordnar Ekocentrum temakväll på frågan ”Flyga eller inte flyga – är det frågan?” Du träffar Anna Elofsson från Chalmers som berättar om svenskarnas flygvanor och dess effekter på klimatet. Tiden är 18.00 – 19.30. Fritt inträde. Välkommen! Läs mer här…

Taggat , , , , ,