En av samtidens största utmaningar är bristen på storskaligt kollektivt samarbete. Denna brist orsakar allt från klimatförändringar, utfiskning och avskogning till sjukdomsspridning. Torsdagen den 16 juni invigs Centrum för studier av kollektivt handlande (CeCAR) vid Göteborgs universitet. Där bedrivs tvärvetenskaplig forskning om bland annat hanteringen av miljö- och naturresurser, energibesparing samt hur medborgare och konsumenter kan påverkas till att ta mer miljövänliga och hälsosamma beslut i sin vardag.

sverker jagersAtt förstå faktorerna bakom storskaligt kollektivt samarbete är helt centralt för att komma tillrätta med flertalet sociala-, miljö- och hälsorelaterade utmaningar som samhällen står inför idag, säger Sverker C. Jagers, professor i statsvetenskap och föreståndare för CeCAR.

Tvärvetenskaplig miljö
CeCAR består av flera starka forskargrupper inom ekonomi- och samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap och utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet. Kring centrumet knyts flera nationella och internationella forskare som inriktar sig på andra storskaliga samarbetsproblem och flera av dessa kommer att bjudas in till Göteborg för att medverka i arbetet med att fördjupa förståelsen av den här typen av koordineringsproblem.

På det sättet får CeCAR stora möjligheter att inte bara bedriva världsledande forskning utan kommer också att kunna ge välgrundade och praktiskt orienterade rekommendationer rörande hur exempelvis olika naturresurser och processer bör förvaltas, berättar Sverker C. Jagers.

Invigning med prominenta talare 
Will SteffenInvigningen inleds med ett öppningstal av Per Cramér, professor och dekan vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Därefter presenteras CeCAR av föreståndare Sverker C. Jagers. Två välrenommerade forskare inom området miljö och samarbete kommer också att föreläsa: professor Will Steffen (bilden), från The Australian National University och Stockholm Resilience Centre, håller en föreläsning med titeln The Anthropocene: Challenges for Collective Action samt professor Toshio Yamagishi, Hitotsubashi University som talar på temat Trust and assurance as promoters of cooperation in collectivist and individualist cultures.

Lanseringen av CeCAR äger rum den 16 juni kl. 14.00-16.00, i SKF-salen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Vasagatan 1. Representanter från media är välkomna att närvara.

cecarFakta
Centre for Collective Action Research at University of Gothenburg (Centrum för studier av kollektivt handlande) är en del av Göteborgs universitets stora satsning på globala samhällsutmaningar – UGOT Challenges. Målet med CeCAR är att bygga upp och genomföra tvärvetenskaplig forskning med det långsiktiga syftet att kunna bidra till utvecklandet av en teori som kan förklara framgångsrikt kollektivt handlande, www.cecar.se

Källa: GMV, Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum

Etiketter: , , Last modified: 3 juni, 2016