Nyheter från våra utställare & partners

Nytt forskningscentrum studerar storskaliga samarbetsproblem

En av samtidens största utmaningar är bristen på storskaligt kollektivt samarbete. Denna brist orsakar allt från klimatförändringar, utfiskning och avskogning …...

Read More

Nyheter från våra utställare & partners, Övriga nyheter

Ny forskning om styrmedel för cirkulär ekonomi

Dagens produktions- och konsumtionsmönster är en av de största utmaningarna för att nå miljömålen. Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering visar att minst …...

Read More