Johanneberg Science Park i Göteborg bjuder in intresserade att vara med och utveckla framtidens hållbara grönytor.

Johanneberg Science Park har skapat en testbädd, Hållbara Smarta Parker, dit innovatörer, forskare och studenter är välkomna att testa idéer för att utveckla hållbara grönytor.

De som antas till testbädden får ta del av skräddarsydda möten och nätverk med experter inom skötsel, och en verklig driftsmiljö med parker, planteringar, friluftsområden, idrottsanläggningar och bostadsgårdar.

Idéerna kan handla om nya sätt att fördela resurser och skapa smartare system för skötsel av parker och grönytor, att gå över från frekvens- till behovsstyrd skötsel och att öka den biologisk mångfalden. Men även om att beakta boendes och besökares perspektiv, samt hur utemiljöerna kan anläggas och förvaltas fossilfritt.

Hållbara Smarta Parker finansieras mellan 2020 – 2023 med 5 miljoner av Vinnova. Medverkande partners här bidrar med ytterligare 5 miljoner.

Läs mer hos Johanneberg Science Park här!

Källor: Miljö Online och Johanneberg Science Park

Last modified: 8 februari, 2022