Nyheter

Jönköping stoppar all ny exploatering av jordbruksmark

Jönköpings kommun stoppar all framtida exploatering av produktiv jordbruksmark. Det slås fast i stadens nya översiktsplan som klubbas av fullmäkte nyligen.

JönköpingEnligt de nya riktlinjerna ska alla nya byggen i första hand planeras på det som kallas omvandlingsområden, till exempel där det i dag är nedlagda industrier. I andra hand förtäta där det redan är bebyggt.

När dessa alternativ är helt utnyttjade kommer det att bli aktuellt med nya exploateringar. Dock inte på produktiv jordbruksmark. Undantag gäller för jordbruksmark som redan i dag är omgiven av bebyggelse.

Vidare ska viss jordbruksmark i form av mindre områden insprängda i tätortsstrukturen eller på annat sätt som inte fungerar i en brukningsenhet kunna exploateras. Det gäller även betesmarker av låg kvalitet isolerade i utkanten av brukningsenheten.

Källor: Miljö Online och ATL

Bild: Pixabay

Taggat ,