Nyheter

Ny investeringsfond för innovativa klimatlösningar

En ny grön fond med 650 miljoner kronor i kapital ska stötta små- och medelstora företag som erbjuder varor och tjänster som minskar klimatutsläppen. Pengarna fördelas via Tillväxtverket som i avtal med Almi startar en fond som ska investera i innovativa klimatföretag.

161027_tillvaxtverket_klimatfond 161027_tillvaxtverket_klimatfond Sverige har många små- och medelstora företag med innovativa satsningar. Problemet är att de idag har svårt att nå marknaden. Det är här vi nu har en ny möjlighet att stötta, säger Tim Brooks, avdelningschef på Tillväxtverket.

Fonden inriktar sig på företag i startfasen och avsikten är att de ska kunna investera relativt stora belopp, upp mot 20 miljoner kronor. Det skulle innebära att mellan 30 och 50 bolag blir aktuella för denna klimatsatsning på 650 miljoner.

Företag är en viktig förutsättning för den gröna omställningen, säger Gunilla Nordlöf, generaldirektör på Tillväxtverket.

Fonden finansieras till hälften av nationella offentliga medel och till hälften av EU. Utöver detta tillkommer även privat finansiering. Tillväxtverket, som är förvaltande myndighet för EU:s regionala utvecklingsfond, har beslutat att ge Almi Invest uppdraget att förvalta den gröna investeringsfonden.

På Bilden: Mikael Fjällström, enhetschef tillväxtavdelningen Energimyndigheten, Gunilla Nordlöf generaldirektör Tillväxtverket, Göran Lundvall koncernchef och vd Almi Företagspartner, Mikael Karlsson vd Almi Invest.

Läs mer…

Källor: Tillväxtverket och Miljö Online

Taggat , , , , , ,