Nyheter

Tydligare hållbarhetsmål behövs hos bankerna

Majoriteten av de svenska bankerna och finansiella instituten har hållbarhetsstrategier på plats på koncernnivå, men saknar utvecklade strategier inom området, för sin kreditgivning. Det saknas mätbara mål liksom mer avancerade verktyg för att kunna analysera och kontrollera hållbarhetsrisker. Det visar en ny rapport från KPMG.

161027_pengarKPMG har i rapporten ”Ready Or Not” kartlagt kreditprocessen ur ett hållbarhetsperspektiv hos 9 svenska banker och finansiella institut. Totalt rymmer kreditstocken för företagsutlåning hos de studerade bankerna och finansiella instituten närmare 4000 miljarder kronor. Detta belopp skulle kunna arbeta för omställning till ett hållbart samhälle om man kopplade tydliga mätbara hållbarhetsmål och aktiviteter till kreditgivningsprocessen. Dock visar KPMGs kartläggning att även om bankerna har övergripande strategier samt generella mål på koncernnivå, saknas fortfarande mätbara mål och mer avancerade verktyg i det dagliga arbetet. Några key findings från rapporten är:

89 % av de Nordiska bankerna och finansiella institutionerna har hållbarhetsstrategier som fokuserar både på risker- och möjligheter, med varierande grad av systematisering. Endast 22 % av bankerna och institutionerna har mätbara mål för ”commercial & investment banking”/företagsaffären.
89 % av de Nordiska bankerna och finansiella instituten använder någon form av verktyg för att utvärdera miljömässiga och sociala risker i sin kreditgivning, oftast checklistor. 11 % använder sig av avancerade verktyg, exempelvis digitala hållbarhetsdatabaser.
22 % av de nordiska bankerna och finansiella instituten utvärderar hållbarhetsrisker i sin kreditportfölj kopplade till globala trender så som klimat, energi, vatten etc. och 11 % publicerar sin riskprofil med hållbarhetsrisker som en separat riskkategori i sin Pelare 3-rapport.

Läs mer…

Källa: Miljö Online och KPMG


Ekobanken loggaDet finns en schyst bank!
Visste du att det finns en bank som bygger på hållbarhet? Ekobanken är en genuin social bank, som vill bidra till samhället och en ny bankkultur. De är också ett av de goda exemplen i Ekocentrums utställning. Läs mer här!

 

Taggat , , , , ,