Ekobanken

Ekobanken är en medlemsbank som gör det möjligt för sina kunder – privatpersoner, föreningar och företag – att genom sin inlåning bidra till en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling.

Som enda bank i Sverige redovisar Ekobanken öppet vad kundernas sparpengar används till. Ekobanken lånar ut pengar till verksamheter inom områdena ekologi, rättvis handel, hälsa och vård, social omsorg, barn och ungdom, lokal utveckling samt kultur. Några exempel på verksamheter där kundernas sparpengar nu kommer till nytta är matföretaget Saltå Kvarn, vindkraftsföreningen Telge Energi Vind, den ekologiska webbutiken Hildur.se, det rättvisa klädföretaget DEM och de sociala företagen inom Vägen Ut kooperativen.

Kunder som sparar pengar i Ekobanken får normal bankränta och samma statliga insättningsgaranti som i andra banker. Samtidigt kan inlåningskunderna vara säkra på att deras pengar också används på ett miljömässigt och etiskt hållbart sätt, och inom de områden man själv valt.

Våra kunder bidrar direkt till att flera hållbara och etiska verksamhetsidéer och företag förverkligas, samtidigt som de får avkastning på pengarna, säger Ekobankens vice VD Kristoffer Lüthi.

Till Ekobankens webbplats

Länkar till de kunder som nämns:

Saltå Kvarn

Telge Energi

Hildur

DEM Collective

Vägen Ut