Nyheter

Myndigheter vill ha nationellt kontrollprogram för dricksvatten

Många gånger upptäcks vattenföroreningar av en ren slump. Men efter att Naturvårdsverket förra året fick i uppdrag att i ett antal vattentäkter leta efter högfluorerade ämnen, PFAS, visade det sig att det fanns PFAS-föroreningar i tre av fyra täkter. Nu vill både Vattenmyndigheterna och Sveriges Geologiska Undersökning se ett nationellt kontrollprogram för dricksvatten.

160810_dricksvatten_miljögifter_glasSannolikt finns det både fler och mer miljögifter i vårt dricksvatten än vad vi tidigare trott.

Man har tagit det rena vattnet för givet. Och när vi nu börjar att undersöka så upptäcker vi att, nej det var inte så rent, säger Carolina Lindeberg från Vattenmyndigheten i södra Östersjön till Sveriges Radio.

Även Klas Arnerdal som är enhetschef på Sveriges Geologiska Undersökning gör bedömningen att det finns fler giftiga ämnen i vårt vatten.

Vi tror att det finns fler ämnen än de vi har bevakning på. Vi har ett kanske bristfälligt kontrollprogram i Sverige i dag, säger han.

Både Carolina Lindeberg och Klas Arnerdal efterlyser en systematisk nationell kontroll av dricksvattnet då man i nuläget mest punktcheckar redan kända ämnen.

Vi övervakar fel saker på fel ställen med fel metoder. Jag vill att man på ett nationellt plan tar större ansvar för en riskbedömning så att vi har koll på vårt vatten, säger Carola Lindeberg.

Lyssna på inslag i Sveriges Radio Play (1 min 40 sek) här

Källa: Sveriges Radio

Taggat , , ,