När Sverige ska minska sin klimatpåverkan utgör biltrafiken en tuff utmaning. I boken ”Hållbar mobilitet från Umeå till Malmö” ger organisationen Gröna Bilister exempel på hur ett tjugotal svenska kommuner arbetar för att göra alternativen till bilen allt mer attraktiva.

160810_GB Omslag Från Umeå till MalmöGröna Bilisters ordförande Johanna Grant säger i en kommentar att med en annan fördelning mellan trafikslagen skulle inte bara klimatpåverkan minska. Luften i städerna skulle befrias från alla andra sorters avgaser och partiklar. Även bullret skulle minska, liksom risken för olyckor.

Boken skildrar bland annat hur de trafikrelaterade klimat och miljö-frågorna kommit upp på den kommunala dagordningen. Många kommuner har satsat stort på cykelvägnätet och på kampanjer. Vissa har sett till att göra busstrafiken riktigt attraktiv. Andra har sett till att kommunen skaffar sig bra miljöbilar till sin egen verksamhet, eller satsat på biogasutvinning. Den biltrafik som är lättast att ersätta med gång-, cykel- och kollektivtrafik är alla de korta bilresor som sker inne i tätorterna.

Fredrik Holm_kvBoken har tagits fram i samarbete mellan Gröna Bilister och Klimatkommunerna och finansierats av Trafikverket. Det är miljöskribenten Fredrik Holm som har besökt ett tjugotal kommuner och skildrat deras arbete i reportageform. I ett avslutande kapitel sammanfattar han sina iakttagelser.

Fotnot: Fredrik Holm medverkade i Ekocentrums och 2030-sekretariatets seminariedag om hållbar mobilitet hösten 2015.

Källa: Gröna Bilister

Etiketter: , , , Last modified: 10 augusti, 2016