Nyheter

Medelhavet drunknar i plast

Medelhavet är både älskat och utsatt. En ny rapport från WWF, som lanserades på Världshavsdagen 8 juni, visar att koncentrationen av plastskräp är högst i världen i Medelhavet – fyra gånger större än den gigantiska plastsoppan i nordöstra Stilla havet. Länder som Turkiet, Spanien och Italien släpper ut mest.

Kollage_toppbild-Radda-Haven

Att Medelhavet är ett innanhav med mycket industrier, intensiv fartygstrafik och 200 miljoner turister varje år gör läget extra sårbart. 95 procent av skräpet på stränderna och i vattnet består av plast. Värst är nedskräpningen i Turkiet och Spanien, följt av Italien, Egypten och Frankrike.

Bara knappt en tredjedel av Europas plastavfall på 27 miljoner ton återvinns och med turisterna ökar marinskräpet med 40 procent på sommaren, visar WWF-rapporten ”Out of the plastic trap: Saving the Mediterranean from plastic pollution”.

Vår kärlek till Medelhavet är stor, men vi gör alldeles för lite för att minska utsläppen och skydda havsmiljön. Regeringar, företag och privatpersoner måste nu alla lägga i en högre växel för att agera och hitta lösningar, säger WWFs generalsekreterare Håkan Wirtén.

180611_Medelhavet-drunknar-i-plast_WWFWWF efterlyser ett bindande avtal som kan minska utsläppen av plast och få en 100-procentig återvinning och återanvändning av plastavfallet senast 2030. EU-kommissionen lanserade nyligen ett förslag om att förbjuda ett tiotal engångsprodukter (om alternativ finns) som står för 70 procent av skräpet i haven – som t e x bomullstops, bestick, tallrikar, ballongpinnar och sugrör.

Varje  år dumpas 150 000-500 000 ton makroplast vilket motsvarar tiotusentals sopbilar och 70 000-130 000 ton mikroplast (mindre än 5 millimeter) i Europas hav. Det mesta hamnar i Medelhavet. EU med 28 länder samt Norge och Schweiz är näst störst i världen på plasttillverkning efter Kina.

Globalt finns fem stora plastområden, två i Stilla havet, två i Atlanten och ett i Indiska Oceanen. Medelhavet är värst när det gäller koncentration av plastskräp i havet – 1,25 miljoner små bitar av plast har hittats per kvadratkilometer, vilket är fyra gånger högre än i Stilla havet.

År 2050 kan det finnas mer plast än fisk i haven om vi inte drar i bromsen nu. Vi uppmanar alla att trycka på beslutsfattarna för att minska mängden plast och skydda havsmiljön. Både som konsumenter på hemmaplan och som turister kan vi göra ett bra val genom att skippa engångsartiklar av plast, säger Inger Näslund, havsexpert på WWF. Medelhavet utgör 1 procent av världens havsområden men svarar för 7 procent av all mikroplast. Regionen är på sjätte plats när det gäller marina föroreningar.

Tips för att minska plastskräpet:

  • Vädra kläderna mera – fleecekläderna släpper ifrån sig mikroplaster när de tvättas
  • Kolla innehållet i skönhetsprodukter: polyeten (PE) polyetentereftalat (PET) polypropylen (PP) polyvinylklorid (PVC) polystyren (PS) polyvinylacetat (PVAc) polymetyl-metakrylat, (PMMA) polytetrafluoroetylen (PTFE). De små partiklarna spolas ut i avloppet och riskerar att inte fångas upp av reningsverken utan spolas ut i haven.
  • Skippa engångsartiklar av plast: Undvik engångsplast – ungefär 40 procent av all plast används till engångsartiklar.
  • Återvinn plasten: Att återvinna plastförpackningar gör att plastmaterialet kommer till nytta flera gånger.
  • Släng inte fimpar: Varje år hamnar ungefär en miljard fimpar på Sveriges gator, enligt stiftelsen Håll Sverige rent. Cigarrettfilter görs av ett slags plast och fimparna innehåller ämnen som är farliga för naturen.
  • Se upp med gamla plastleksaker: Gammal mjuk så kallad PVC-plast kan innehålla ftalater som kan skada fortplantningsförmågan (gamla golvmattor och leksaker).

Fakta: FNs Mål 14 – Hållbara hav
Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål för hållbar utveckling fram till år 2030. Mål 14 innebär att att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt. Delmålen handlar bland annat om att sätta stopp för överfiske till 2020, att föroreningar ska kraftigt minska till 2025 och att det ska finnas tio procent skyddade marina områden till 2020.

Källor: Havet.nu, Regeringen, WWF

Taggat , ,