Vad hände sedan? För några år sedan presenterade Ekocentrum en app i temautställningen Innovationer för det goda livet. Det var en app som skulle hjälpa människor med magbesvär till bättre hälsa och välmående. Nu är Tummy Lab på väg att bli etablerade på riktigt.

180618_TummyLab_app_innovationOmkring en och en halv miljon svenskar lider av den kroniska mag- och tarmsjukdomen IBS, Irritable Bowel Syndrome. Primärvården överbelastas men nu tar man hjälp – av appen Tummy Lab.

Det göteborgska appbolaget Tummy Lab AB grundades för tre år sedan av Anders Elfving, Anders Carling och Thijs Keesenberg. Då med syftet att skapa en hälsoapp som innehöll analys av kost och magbesvär.

Sedan dess har appen utvecklats och kompletterats efter vårdens behov. Visionen är att erbjuda alla patienter en god och likvärdig vård av IBS, Irritable Bowel Syndrome, en kronisk mag- och tarmsjukdom som uppskattningsvis en och en halv miljon svenskar lider av.

Vi har gått från att vara ett konsumentverktyg till ett som täcker hela patientens utbildningsbehov. I stället för ett verktyg som fungerar som en miniräknare så täcker lösningen nu även in den utbildning som krävs i sjukdomen, kost och stress, säger Tummy Labs vd Anders Elfving.

Det digitala vårdprogrammet är baserat på IBS-skolan, framtaget i samarbete med framstående kliniker och forskare. En patient kan gå det digitala utbildningsprogrammet först efter remiss från sin ansvariga läkare.

Finansieringen för utveck­landet av Tummy Lab-appen kommer bland annat från Chalmers Ventures, ängelinvesterare, ett antal svenska läkare samt Västra Götalandsregionen och Tillväxtverket.

Än så länge har det mottagits positivt, vi har precis lanserat detta. Men feedbacken från läkarna och dietisterna i vården säger att det verkligen behövs. Läkare inom primärvården blir väldigt belastade av de här problemen och eftersom det inte är ett livshotande tillstånd prioriteras andra patienter med farligare problem, säger Anders Elfving som kom på idén tack vare sina egna magproblem:

Men jag hade inte förstått hur pass utbrett problemet var. Den här typen av problem påverkar livskvalitén, konstaterar han.

Läs mer…

Källa: GöteborgsPosten

Etiketter: , , , , Last modified: 18 juni, 2018