Nyheter

Living planet report 2016: Två tredjedelar av planetens ryggradsdjur riskerar försvinna till 2020

WWF Living Planet Report 2016 visar att människan kan vara på väg att orsaka den sjätte massutrotningen. Bestånden av ryggradsdjur kommer att ha minskat med 67 procent under 50 år, från 1970 till 2020. Redan nu har populationerna mer än halverats. Globalt lever och konsumerar vi som om vi hade 1,6 jordklot.

161031_living-planet-report_wwfVi överkonsumerar jordens resurser och i Sverige lever vi som om vi hade 4,2 jordklot till vårt förfogande. Vårt fotavtryck ökar i stället för att minska.
Det är första gången som en enskild art – människan – orsakar allvarliga förändringar på jorden. Fyra av nio trösklar som är avgörande för de globala processer som upprätthåller liv på jorden har redan överskridits, enligt Stockholm Recilience Center, som medverkar i rapporten.

Sverige tillhör ”värstingligan” när det gäller fotavtrycket, vid sidan av USA, Kanada, Australien, Kuwait, Förenade Arabemiraten, Oman och Belgien. Svenskarna har stor import av konsumtionsvaror som framställs med fossil energi, inte minst från Kina. Det blir höga indirekta koldioxidutsläpp som följd.

Satsningar på en bättre energimix med förnybara bränslen äts delvis upp av ”kolimporten” från vår mat och våra prylar. Vårt ekologiska fotavtryck påverkas också av att vi har en energikrävande fordonspark, värmer upp stora bostäder och har en hög köttkonsumtion, säger Carina Borgström-Hansson, expert på ekologiska fotavtryck på WWF.

Men loppet är inte kört. De goda nyheterna är att det finns lösningar, inte minst måste vi göra vår produktion och konsumtion av mat och energi mer hållbar, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF. Det nya globala klimatavtalet tillsammans med FNs nya hållbarhetsmål ger en bättre grund än någonsin tidigare. Kraftfulla åtgärder krävs dock för mer hållbar konsumtion och produktion i alla länder.

Läs mer på WWFs webbplats…

Taggat , , , ,