Vad hände sen med de hållbara innovationerna som Ekocentrum visade 2014-2017? Flera av dem har en spännande utveckling och går framåt! Här är en nyhet om UbiGo, som var ett av exemplen hos oss redan 2014. Nu har nyheten nått även Stockholm…

En ny tjänst där privatpersoner via en app kan abonnera på kombinerade transportlösningar kommer att testas i skarpt läge i Stockholm.

Cirka 100 hushåll i Stockholm kommer under hösten att bli testpiloter för mobilitetsappen ”UbiGo”. I tjänsten får de tillgång till olika transporter, till exempel kollektivtrafik, bilpool, hyrbil och lånecykel, som gör det möjligt att resa utan att behöva äga en egen bil. Syftet med studien är att få kunskap om hur användarna upplever sitt nya resande samt kartlägga hur de faktiskt reser.

Vi är intresserade av i vilken utsträckning användarnas upplevelser påverkas av att göra sina vardagliga aktiviteter med hjälp av mobilitet som tjänst istället för att ta den egna bilen. Upplever de resandet som mer eller mindre stressigt, av högre eller lägre standard? Upplever de det överhuvudtaget möjligt att göra det man vill och leva det liv man önskar? Säger Margareta Friman, professor i psykologi vid CTF.

Satsningen kommer att följas av forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet tillsammans med forskare från bland annat KTH och VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Källor: Miljö Online och Karlstad Universitet

Här kan du läsa om UbiGo, när den visades bland 20 regionala och hållbara innovationer i Ekocentrums temautställning “Innovationer för det goda livet”, 2014-2015.

Etiketter: , , , Last modified: 25 april, 2018