Danskarna minskade sitt matavfall med 14 000 ton under 2017 jämfört med 2011. Det visar en ny rapport från Aarhus Universitet som både gjort en större attitydundersökning och plockanalyser av invånarnas soppåsar.

180424_stop-spild-af-mad_Selina-JuulHela 85 procent av de tillfrågade i attitydundersökningen svarar att de det senaste året uppmärksammat debatten om matsvinn och 54 procent säger sig vara medvetna om de relaterade miljö- och klimatproblemen. 66 procent av de svarande anser dessutom att minskat matsvinn är bra för plånboken. Av rapporten framgår också att väldigt få människor gör veckomatsedlar eller planerar sina inköp. Något som annars är ett effektivt sätt att undvika att köpa hem för mycket mat.

Störst minskning i hyreshus

Rapporten visar på en minskning med 24 procent av matavfall per person i flerbostadshus. För hushåll i småhus är däremot minskningen försumbar. Minskningen av matavfall per person är enligt undersökningen totalt 8 procent. 2011 producerades 261 000 ton matavfall vilket minskat till 247 000 ton år 2017.

Regeringen stöttar

Miljö- och livsmedelsminister Esben Lunde Larsen kommer nu att överväga hur han kan bidra med nya initiativ för att nå målen för minskat matavfall.

Om vi ytterligare ska kunna minska matavfallet i Danmark krävs det en insats från alla. Vi måste komma ihåg att de nya siffrorna endast täcker hushållen, och det kan ha varit en större nedgång i andra delar av samhället. Nu kommer jag att överväga hur man går vidare med den här viktiga agendan, säger han.

Stop Spild Af Mad

En av de aktörer som kämpar för att minska matavfallet är Selina Juul, grundare av organisationen Stop Spild Af Mad.

En minskning av matspillet i flerbostadshus på 24 procent per person är en extremt positiv nyhet som vi tillsammans kan vara stolta över. Den generella minskningen av matavfall med 8 procent per person visar att vi går i rätt riktning, säger hon.

Källor: Miljö Online och Miljø- og Fødevareministeriet

Etiketter: , , , Last modified: 25 april, 2018