Nyheter

Grön milstolpe i Göteborgs Hamn – flytande LNG bunkras

En grön milstolpe har uppnåtts i Göteborgs Hamn. M / T Ternsund bunkras naturgas vid ingången till hamnen. Detta är första gången någonsin i Sverige som ett tankfartyg bunkras detta betydligt renare marint bränsle.

160930_portgot_lng-tankningVi har arbetat målmedvetet under en lång tid för att skapa en situation där ett fartyg kan bunkra flytande naturgas i Göteborg. Vi har nu lyckats uppnå vår ambition och vi är mycket nöjda med resultatet“, säger Jill Söderwall, Vice President och chef för kommersiell verksamhet på Energihamnen i Göteborg.
Flytande naturgas eller LNG, blir flytande vid kylning till -163 ° C. Denna nya marina bränslen ger stora miljövinster.
Det första fartyget att bunkra LNG är den nybyggda tankfartyget M / T Ternsund, som drivs av svenska Donsö-baserade företaget Tärntank Ship Management AB.
Detta markerar en ny startpunkt för oss. Det förebådar början på en ny era av modernare och betydligt renare sjöfart. Genom att välja LNG, kommer vi mer än möta nuvarande och framtida miljökrav. Jag är stolt över att Terntank ligger i framkant för att främja miljövänligare transporter, “säger Claes Möller, Fleet Manager på Tärntank Ship Management AB.

Källa: Göteborgs Hamn

Fakta: LNG
LNG är naturgas – mestadels metan – som kyls ned till -163 ° C och omvandlas temporärt till flytande form. Kylning betyder att det tar upp 600 gånger mindre utrymme och det kan transporteras på ett effektivt sätt med hjälp av sjö-, järnvägs- och tankbilar. Denna nya marina bränslen ger stora miljövinster. Svavel och partikelutsläpp minskas till nästan noll, kväveoxidutsläppen med 85-90 procent, och koldioxidutsläppen med 25 procent. LNG är färglös, giftfri och har ingen lukt. Källa: Göteborgs Hamn

Taggat , , , , , , ,